ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ ภาค 4 ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย 145.57K

Digimon Frontier ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ ภาค 4 ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ ภาค 4 ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

ในเดือนเมษายนปี 2002. โลกดิจิตอลกำลังอยู่ในช่วงอันตรายเนื่องจากความเสียหาย แต่ในขณะนั้นโลกดิจิตอลได้ถูกปกครองโดยดิจิมอนเทพทั้ง 3 แต่ทว่า Cherubimon เกิดความกระด้างกระเดื่อง จึงทำให้ความสมดุลของโลกดิจิตอลถูกทำลาย และเริ่มแบ่งแยกออกเป็นหลายๆส่วน ในสมัยก่อนนักรบในตำนานทั้ง 10 ซึ่งได้เป็นผู้ปกป้องโลกดิจิตอลเอาไว้ด้วยการสละชีวิตตนเองเอาไว้ และในช่วงเวลาที่อันตรายนี้ พลังของนักรบในตำนานจะถูกถ่ายทอดไปยังเด็กๆอีกโลกหนึ่ง … คือโลกปัจจุบันนี้เอง เหล่าผู้กล้า ทาคุยะ และเพื่อนๆ ได้เข้ามายังโลกดิจิตอล และพวกเขาสามารถเปลี่ยนพวกเขาเองกลายเป็นดิจิมอนในระหว่างการเดินทางและการต่อสู้ !! เด็กๆทั้ง 5 คนได้เดินทางมายังโลกดิจิตอล ซึ่งได้พบกับดิจิมอน เพื่อค้นหา “Spirits” ซึ่งในโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่น่ากลัว และจากในตำนาน “Spirits” ได้ปกป้องโลกดิจิตอล ซึ่งทาคุยะ และเพื่อนๆได้รับสืบทอดพลังที่แข็งแกร่งเหล่านั้น และเป็นพลังที่ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นดิจิมอนในตำนานได้


Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 1 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 2 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 22 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 23 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 24 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 25 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 26 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 27 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 28 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 29 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 30 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 31 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 32 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 33 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 34 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 35 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 36 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 37 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 38 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 39 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 40 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 41 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 42 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 43 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 44 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 45 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 46 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 47 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 48 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 49 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 50 พากย์ไทย / Digimon Frontier ดิจิมอน ภาค 4 ตอนที่ 50 พากย์ไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Digimon Frontier ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ ภาค 4 ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day