ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive image

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 1-103 [พากย์ไทย] 38.71K

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 1-103 [พากย์ไทย]

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 1-103 [พากย์ไทย]

จากเรื่องราวของบาทหลวงผู้มีบทสวดเป็นเครื่องมือในการสยบปีศาจร้าย เรื่องราวของศาสนจักรแห่งความมืด โดยการนำของ เอ็กโซซิสท์ ตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ที่ต้องรับมือกับ เหล่าโนอาผู้มีพลังจากพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถนำร่างวิญญาณของมนุษย์ดัดแปลง ให้กลายเป็นปีศาจรับใช้และเข่นฆ่ามนุษย์ที่เรียกว่าอาคุม่า โดยท่านเคานท์พันปี และเหล่า ตะกูลโนอาเครื่องมือในการกำจัดเหล่าปีศาจนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว อินโนเซนส์ อาวุธที่พระเจ้าประทานมาเพื่อต่อต้านเหล่าอาคุม่า อเลน วอคเกอร์ เด็กหนุ่มน้อยผู้ถูกฝึกฝนให้มาเป็นเอ็กโซซิสท์ ได้เข้าร่วมซะตากรรมสงความของศาสนะจักรแห่งความมืดและตระกูลโนอา เพื่อเอาชนะในครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือโลกจะถูกกลืนหายโดยตระกูลโนอา หายนะแห่งวิญญาณและปีศาจมาถึงแล้ว…


D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 1 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 1 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 2 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 2 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 3 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 3 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 4 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 4 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 5 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 5 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 6 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 6 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 7 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 7 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 8 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 8 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 9 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 9 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 10 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 11 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 12 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 13 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 14 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 15 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 16 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 17 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 18 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 19 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 20 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 21 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 22 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 23 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 24 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 25 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 26 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 27 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 28 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 29 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 30 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 31 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 31 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 32 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 32 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 33 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 33 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 34 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 34 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 35 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 35 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 36 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 36 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 37 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 37 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 38 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 38 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 39 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 39 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 40 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 40 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 41 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 41 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 42 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 42 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 43 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 43 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 44 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 44 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 45 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 45 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 46 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 46 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 47 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 47 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 48 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 48 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 49 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 49 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 50 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 50 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 51 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 51 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 52 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 52 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 53 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 53 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 54 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 54 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 55 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 55 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 56 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 56 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 57 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 57 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 58 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 58 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 59 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 59 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 60 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 60 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 61 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 61 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 62 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 62 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 63 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 63 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 64 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 64 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 65 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 65 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 66 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 66 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 67 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 67 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 68 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 68 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 69 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 69 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 70 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 70 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 71 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 71 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 72 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 72 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 73 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 73 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 74 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 74 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 75 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 75 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 76 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 76 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 77 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 77 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 78 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 78 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 79 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 79 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 80 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 80 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 81 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 81 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 82 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 82 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 83 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 83 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 84 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 84 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 85 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 85 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 86 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 86 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 87 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 87 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 88 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 88 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 89 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 89 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 90 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 90 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 91 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 91 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 92 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 92 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 93 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 93 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 94 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 94 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 95 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 95 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 96 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 96 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 97 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 97 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 98 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 98 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 99 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 99 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 100 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 100 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 101 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 101 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 102 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 102 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 103 พากย์ไทย / D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 103 พากย์ไทย


Episode ?

tag

ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day