ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 1-97 พากย์ไทย 118.11K

Saint Seiya Omega ตอนที่ 1-97 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 1-97 พากย์ไทย

ตัวเอกของเรื่องก็คือ “โคกะ” เด็กหนุ่มอายุ 13 ปี จะเป็นผู้รับบทเซนต์แห่งกลุ่มดาวเพกาซัส เขาได้รับการเลี้ยงดูจากเซนต์อาเธน่าที่พบเขาตั้งแต่ยังเป็นทารกที่แซงค์จู รี่ ตัวเขายังชื่นชมโกลด์เซนต์ในตำนาน “เซย่า” เป็นพิเศษ โคกะต้องมาต่อกรกับศัตรูตัวร้าย “มาร์ส” ผู้ที่ต้องการปกครองโลกโดยลักพาตัวเซนต์อาเธน่าไป


Saint Seiya Omega ภาค 1 ตอนที่ 1-51 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 1 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 1 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 2 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 2 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 3 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 3 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 4 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 4 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 5 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 5 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 6 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 6 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 7 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 7 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 8 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 8 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 9 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 9 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 10 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 10 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 11 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 11 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 12 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 12 พากย์ไทย

Saint Seiya Omega แผ่นที่ 13 พากย์ไทย / Saint Seiya Omega แผ่นที่ 13 พากย์ไทย


Saint Seiya Omega ภาค 1 ตอนที่ 1-51 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 1 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 1 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 2 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 2 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 3 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 3 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 4 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 4 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 5 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 5 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 6 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 6 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 7 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 7 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 8 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 8 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 9 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 9 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 10 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 10 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 11 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 11 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 12 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 12 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 13 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 13 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 14 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 14 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 15 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 15 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 16 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 16 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 17 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 17 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 18 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 18 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 19 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 19 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 20 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 20 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 21 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 21 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 22 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 22 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 23 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 23 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 24 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 24 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 25 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 25 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 26 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 26 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 27 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 27 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 28 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 28 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 29 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 29 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 30 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 30 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 31 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 31 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 32 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 32 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 33 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 33 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 34 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 34 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 35 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 35 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 36 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 36 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 37 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 37 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 38 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 38 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 39 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 39 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 40 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 40 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 41 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 41 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 42 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 42 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 43 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 43 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 44 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 44 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 45 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 45 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 46 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 46 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 47 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 47 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 48 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 48 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 49 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 49 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 50 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 50 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 51 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 51 ซับไทย


Saint Seiya Omega ภาค 2 ตอนที่ 52-97

Saint Seiya Omega ตอนที่ 52 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 52 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 53 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 53 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 54 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 54 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 55 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 55 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 56 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 56 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 57 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 57 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 58 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 58 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 59 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 59 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 60 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 60 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 61 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 61 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 62 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 62 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 63 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 63 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 64 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 64 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 65 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 65 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 66 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 66 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 67 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 67 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 68 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 68 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 69 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 69 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 70 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 70 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 71 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 71 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 72 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 72 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 73 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 73 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 74 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 74 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 75 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 75 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 76 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 76 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 77 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 77 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 78 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 78 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 79 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 79 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 80 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 80 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 81 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 81 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 82 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 82 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 83 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 83 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 84 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 84 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 85 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 85 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 86 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 86 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 87 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 87 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 88 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 88 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 89 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 89 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 90 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 90 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 91 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 91 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 92 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 92 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 93 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 93 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 94 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 94 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 95 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 95 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 96 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 96 ซับไทย

Saint Seiya Omega ตอนที่ 97 ซับไทย / Saint Seiya Omega ตอนที่ 97 ซับไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Saint Seiya Omega ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day