ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Gravity Falls Season 1-2 ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1-2 พากย์ไทย 473.83K

Gravity Falls Season 1-2 ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1-2 พากย์ไทย

Gravity Falls Season 1-2 ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1-2 พากย์ไทย

สองพี่น้องฝาแฝด ดีปเปอร์กับมาเบลที่ปิดเทอมฤดูร้อนและถูกพ่อแม่มาฝากกับลุงสแตนที่ร้านพิศวง ณ เมือง Gravity falls โอเรกอน และเมื่อดีปเปอร์ค้นพบหนังสือที่บอกว่าเมืองมีอะไรไม่ธรรมดาอยู่ เป็นจุดเริ่มเรื่องวุ่นวายที่นำไปสู่ปริศนาเร้นลับของเมืองนี้

 


Gravity Falls ปี1

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย


 

Gravity Falls ปี2

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรอง Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย


 

Gravity Falls ตอนพิเศษ

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 01 คู่มือเรื่องพิศวงของดิปเปอร์ 1-6 / Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 01 คู่มือเรื่องพิศวงของดิปเปอร์ 1-6

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 02 คู่มือแสนสนุกของเมเบิ้ล 1-5Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 02 คู่มือแสนสนุกของเมเบิ้ล 1-5

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 03 ซ่อมไปกับซูสGravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 03 ซ่อมไปกับซูส

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 04 TV Shorts 1-2Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 04 TV Shorts 1-2

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 05 สมุดภาพของเมเบิ้ลGravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 05 สมุดภาพของเมเบิ้ล

Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 06 จดหมายน่าขนลุกจากกิเดียน 1-5Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ 06 จดหมายน่าขนลุกจากกิเดียน 1-5


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Gravity Falls ผจญภัยเมืองมหัศจรรย์ ปี1 ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day