Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ออนไลน์ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive imageResponsive image

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย] 20.66K

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย]

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย]

ซามูไรทรูปเปอร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มทั้ง 5 ต่างที่มาและต่างจิตใจ ผู้สวมชุดเกราะ โยโร่ยเกียร์ เกราะเกียร์ในตำนานที่ผนึกด้วยลูกแก้วแห่งคุณธรรมทั้งห้าแห่งจิตใจของมนุษย์ ต่อสู้กับจอมปีศาจอาราโกและเหล่าปีศาจร้าย เพื่อปกป้องโลกมนุษย์


Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย


Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 1 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 1 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 2 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 2 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 3 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 3 พากย์ไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-861 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-861 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
ในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค
1227.08K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-81 ซับไทย
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-81 ซับไทย
เนื้อเรื่องย่อของ Boruto: Naruto Next Generations
77.88K
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-57 ซับไทย
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-57 ซับไทย
ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แ
33.71K
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-20 ซับไทย
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-20 ซับไทย
5 นักโทษตัวอันตราย ได้แหกคุกจากหลายสถานที่ทั่วโลก
8.91K
Captain Tsubasa (2018) ตอนที่ 1-32 ซับไทย
Captain Tsubasa (2018) ตอนที่ 1-32 ซับไทย
โอโซระ ซึบาสะ นักเรียนประถมวัย 11 ปีที่รักในกีฬาฟุ
8.62K
Aikatsu Friends! ตอนที่ 1-31 ซับไทย
Aikatsu Friends! ตอนที่ 1-31 ซับไทย
อนิเมะเรื่องใหม่นี้จะเดินเรื่องในธีม “Aikats
5.12K
Sword Art Online: Alicization ตอนที่ 1-6 ซับไทย
Sword Art Online: Alicization ตอนที่ 1-6 ซับไทย
หลังจากที่ถูกลอบทำร้ายจนหมดสติไป คิริโตะได้ตื่นขึ้
4.96K
Tensei shitara Slime Datta Ken ตอนที่ 1-7 ซับไทย
Tensei shitara Slime Datta Ken ตอนที่ 1-7 ซับไทย
เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว - มิคามิ ซาโตรุ
4.12K
Goblin Slayer ตอนที่ 1-6 ซับไทย
Goblin Slayer ตอนที่ 1-6 ซับไทย
“ชั้นไม่ช่วยโลกเพียงแค่จะฆ่าก็อลินเท่านั้น&r
3.26K
Banana Fish ตอนที่ 1-17 ซับไทย
Banana Fish ตอนที่ 1-17 ซับไทย
เหตุการณ์ในปี 1985 แอช ลินซ์ หัวหน้าแก๊งหนุ่มในย่า
2.58K