ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย] 25.06K

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย]

Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ภาค 1-3 ตอนที่ 1-50 [พากย์ไทย]

ซามูไรทรูปเปอร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มทั้ง 5 ต่างที่มาและต่างจิตใจ ผู้สวมชุดเกราะ โยโร่ยเกียร์ เกราะเกียร์ในตำนานที่ผนึกด้วยลูกแก้วแห่งคุณธรรมทั้งห้าแห่งจิตใจของมนุษย์ ต่อสู้กับจอมปีศาจอาราโกและเหล่าปีศาจร้าย เพื่อปกป้องโลกมนุษย์


Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย


Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 1 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 1 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 2 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 2 พากย์ไทย

Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 3 พากย์ไทย / Samurai Trooper ซามูไรทรูเปอร์ OVA - 3 พากย์ไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Yoroiden Samurai Troopers ซามูไรทรูปเปอร์ ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day