ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 1-2 ซับไทย 33.31K

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 1-2 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 1-2 ซับไทย

ประตูสู่ต่างมิติได้ถูกเปิดขึ้นมาส่งผลให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ปรากฏออกมาอย่างกระทันหันและปกคลุมมนุษยชาติไปด้วยความหวาดกลัว แนวป้องกันแห่งเดียวของโลกคือกลุ่มนักรบลึกลับที่ศึกษาเทคโนโลยีของเหล่าเอเลี่ยนเพื่อใช้เป็นอาวุธในการโต้กลับ! [ซับไทยโดย : MTK]


World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 1 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 1 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 9 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 9 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 11 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 11 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 13 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 13 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 14 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 14 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 15 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 15 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 16 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 16 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 17 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 17 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 18 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 18 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 19 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 19 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 20 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 20 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 21 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 21 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 22 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 22 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 23 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 23 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 24 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 24 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 25 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 25 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 26 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 26 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 27 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 27 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 28 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 28 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 29 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 29 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 30 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 30 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 31 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 31 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 32 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 32 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 33 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 33 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 34 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 34 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 35 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 35 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 36 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 36 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 37 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 37 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 38 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 38 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 39 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 39 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 40 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 40 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 41 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 41 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 42 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 42 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 43 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 43 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 44 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 44 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 45 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 45 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 46 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 46 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 47 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 47 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 48 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 48 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 49 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 49 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 50 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 50 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 51 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 51 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 52 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 52 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 53 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 53 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 54 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 54 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 55 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 55 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 56 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 56 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 57 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 57 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 58 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 58 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 59 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 59 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 60 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 60 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 61 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 61 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 62 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 62 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 63 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 63 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 64 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 64 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 65 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 65 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 66 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 66 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 67 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 67 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 68 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 68 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 69 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 69 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 70 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 70 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 71 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 71 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 72 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 72 ซับไทย

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 73 ซับไทย / World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 73 ซับไทย


Episode ?

tag

ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ซับไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day