ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Gakusen Toshi Asterisk (The Asterisk War) โรงเรียนสัประยุทธ ตอนที่ 1-24 ซับไทย 36.99K

Gakusen Toshi Asterisk (The Asterisk War) โรงเรียนสัประยุทธ ตอนที่ 1-24 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk (The Asterisk War) โรงเรียนสัประยุทธ ตอนที่ 1-24 ซับไทย

เมืองแห่งการศึกษาเหนือผืนน้ำ Rikka (Asterisk) ที่ซึ่งเป็นเวทีแห่งการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Ayato ได้มาเรียนต่อที่โรงเรียน แต่วันแรกก็เกิดเหตุให้ต้องสู้กับ Juris ยอดฝีมือระดับต้นๆ ของโรงเรียน


Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 1 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 1 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 2 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 3 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 4 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 5 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 6 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 7 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 8 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 9 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 9 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 10 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 11 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 12 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 13 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 14 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 15 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 16 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 17 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 18 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 19 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 20 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 21 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 22 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 23 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 24 ซับไทย / Gakusen Toshi Asterisk โรงเรียนสัประยุทธ์ ตอนที่ 24 ซับไทย


Episode ?

tag

Gakusen Toshi Asterisk (The Asterisk War) โรงเรียนสัประยุทธ ตอนที่ 1-24 ซับไทย ซับไทย

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day