ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive image

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย 32.74K

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม


Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 50 พากย์ไทย / สำรอง Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 51 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 52 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 53 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 54 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 55 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 56 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 57 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 58 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 59 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 60 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 61 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 62 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 63 พากย์ไทย / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 64 พากย์ไทย จบ / Fullmetal alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 64 พากย์ไทย จบ


Episode ?

tag

ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day