ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1-11 ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย/ซับไทย 69.54K

Gintama กินทามะ ปี 1-11 ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย/ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 1-11 ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย/ซับไทย

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร


Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี2 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี3 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี4 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย / Gintama กินทามะ ปี5 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 253 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 253 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 254 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 254 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 255 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 255 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 256 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 256 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 257 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 257 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 258 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 258 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 259 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 259 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 260 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 260 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 261 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 261 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 262 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 262 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 263 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 263 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 264 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 264 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 265 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี6 ตอนที่ 265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 - 316 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 266 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 266 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 267 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 267 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 268 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 268 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 269 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 269 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 270 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 270 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 271 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 271 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 272 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 272 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 273 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 273 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 274 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 274 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 275 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 275 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 276 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 276 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 277 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 277 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 278 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 278 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 279 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 279 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 280 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 280 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 281 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 281 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 282 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 282 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 283 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 283 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 284 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 284 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 285 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 285 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 286 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 286 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 287 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 287 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 288 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 288 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 289 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 289 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 290 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 290 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 291 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 291 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 292 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 292 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 293 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 293 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 294 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 294 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 295 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 295 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 296 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 296 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 297 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 297 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 298 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 298 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 299 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 299 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 300 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 300 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 301 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 301 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 302 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 302 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 303 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 303 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 304 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 304 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 305 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 305 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 306 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 306 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 307 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 307 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 308 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 308 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 309 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 309 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 310 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 310 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 311 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 311 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 312 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 312 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 313 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 313 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 314 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 314 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 315 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี7 ตอนที่ 315 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 316 - 328 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 317 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 317 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 318 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 318 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 319 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 319 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 320 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 320 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 321 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 321 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 322 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 322 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 323 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 323 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 324 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 324 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 325 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 325 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 326 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 326 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 327 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 327 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 328 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี8 ตอนที่ 328 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 - 341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 329 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 329 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 330 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 330 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 331 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 331 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 332 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 332 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 333 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 333 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 334 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 334 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 335 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 335 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 336 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 336 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 337 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 337 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 338 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 338 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 339 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 339 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 340 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 340 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 341 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี9 ตอนที่ 341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 - 353 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 342 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 343 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 344 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 345 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 346 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 347 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 348 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 349 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 350 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 351 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 352 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 353 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี10 ตอนที่ 353 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 354 - 367 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 354 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 354 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 355 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 355 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 356 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 356 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 357 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 357 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 358 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 358 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 359 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 359 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 360 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 360 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 361 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 361 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 362 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 362 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 363 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 363 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 364 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 364 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 365 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 365 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 366 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 366 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 367 ซับไทย / Gintama กินทามะ ปี11 ตอนที่ 367 ซับไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Gintama กินทามะ ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ซับไทย พากย์ไทย ยังไม่จบ (กำลังฉาย) พากย์ไทย

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day