Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ออนไลน์ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive imageResponsive image

ดูอนิเมะ Gintama กินทามะ ปี 1-8 พากย์ไทย 44.07K

ดูอนิเมะ Gintama กินทามะ ปี 1-8 พากย์ไทย

ดูอนิเมะ Gintama กินทามะ ปี 1-8 พากย์ไทย

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร


Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.12 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.13 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.11 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.13 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 พากย์ไทย จบภาค
 

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 4 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 5 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 6 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 7 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 8 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 9 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 10 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 11 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 12 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 13 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 14 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 15 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 16 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 17 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 18 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 19 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 20 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 21 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 22 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 23 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 24 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 25 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 26 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 27 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 28 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 29 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 30 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 31 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 32 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 33 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 34 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 35 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 36 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 37 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 38 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 39 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 40 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 41 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 42 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 43 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 44 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 45 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 46 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 47 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 48 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 49 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 50 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 51 ซับไทย จบภาค
 

Gintama S7 - Love Potion Arc - OAD1 ซับไทย สำรอง

Gintama S7 - Love Potion Arc - OAD1 ซับไทย

Gintama S7 - Love Potion Arc - OAD2 ซับไทย สำรอง

Gintama S7 - Love Potion Arc - OAD2 ซับไทย
 

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 1 (317) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 1 (317) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 2 (318) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 2 (318) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 3 (319) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 3 (319) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 4 (320) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 4 (320) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 5 (321) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 5 (321) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 6 (322) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 6 (322) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 7 (323) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 7 (323) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 8 (324) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 8 (324) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 9 (325) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 9 (325) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 10 (326) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 10 (326) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 11 (327) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 11 (327) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 12 (328) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 12 (328) ซับไทย


Episode ?

tag

ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ยังไม่จบ (กำลังฉาย) ยังไม่จบ (มายังไม่ครบ) ซับไทย พากย์ไทย

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-853 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-853 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
ในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค
1165.65K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-73 ซับไทย
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-73 ซับไทย
เนื้อเรื่องย่อของ Boruto: Naruto Next Generations
71.36K
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-50 ซับไทย
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-50 ซับไทย
ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แ
24.17K
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu จอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญ ตอนที่ 1-11 ซับไทย
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu จอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญ ตอนที่ 1-11 ซับไทย
จอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญ ซาคาโมโตะ ทาคุ
9.9K
Boku no Hero Academia 3rd Season ตอนที่ 1-23 ซับไทย
Boku no Hero Academia 3rd Season ตอนที่ 1-23 ซับไทย
ว่าด้วยเรื่องราวในอนาคต เมื่อพลังพิเศษได้ถูกทยอยค้
8.8K
Kakuriyo no Yadomeshi ตอนที่ 1-24 ซับไทย
Kakuriyo no Yadomeshi ตอนที่ 1-24 ซับไทย
กศึกษาหญิง อาโออิ สาวมั่นที่ถนัดทำอาหาร มีพลังมองเ
7.03K
Captain Tsubasa (2018) ตอนที่ 1-24 ซับไทย
Captain Tsubasa (2018) ตอนที่ 1-24 ซับไทย
โอโซระ ซึบาสะ นักเรียนประถมวัย 11 ปีที่รักในกีฬาฟุ
6.17K
Gundam Build Divers ตอนที่ 1-23 ซับไทย
Gundam Build Divers ตอนที่ 1-23 ซับไทย
“กันพลา แบทเทิล เน็กซัส ออนไลน์” (เรีย
5.08K
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-12 ซับไทย
5 นักโทษตัวอันตราย ได้แหกคุกจากหลายสถานที่ทั่วโลก
4.46K