Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ออนไลน์ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive imageResponsive image

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย 12.21K

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย

เรื่องย่อ : เรื่องราว ก็เกิดขึ้นในยาน CITY 7 ยานอวกาศกึ่งเมืองขนาดยักษ์ ซึ่งในยานนี้มี “กัปตันแมกซ์” เป็นผู้สั่งการ ระหว่างการเดินทางก็พบกับเหตุการสู้รบกับ “วารอตตา” สิ่งมีชีวิตลึกลับนอกโลก แต่ในสถาณการ์ณที่ตึงเครียดนั้น กลับมีสมาชิกวงดนตรีที่ชื่อว่า “ไฟร์บอมเบอร์” ที่เชื่อว่า “สงครามคือสิ่งที่บั่นทอนความสุขของทุกชีวิตในอวกาศ” พวกเขา ออกมาสร้างเสียงเพลงในสนามรบตามความเชื่อของตนเอง


MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 1 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 1 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 2 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 2 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 3 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 3 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 4 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 4 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 5 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 5 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 6 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 6 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 7 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 7 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 8 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 8 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 9 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 9 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 พากย์ไทย


MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 1 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 1 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 2 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 2 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 3 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 3 พากย์ไทย


Episode ?

tag

ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออนไลน์ ดูอนิเมะ Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ดูอนิเมะฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-858 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
One Piece วันพีช ตอนที่ 1-858 (ล่าสุด) พากย์ไทย/ซับไทย
ในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค
1206.98K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-78 ซับไทย
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-78 ซับไทย
เนื้อเรื่องย่อของ Boruto: Naruto Next Generations
75.03K
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-17 ซับไทย
Baki บากิ (2018) ตอนที่ 1-17 ซับไทย
5 นักโทษตัวอันตราย ได้แหกคุกจากหลายสถานที่ทั่วโลก
7.26K
Shingeki no Kyojin Season 3 ผ่าพิภพไททัน ภาค 3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Shingeki no Kyojin Season 3 ผ่าพิภพไททัน ภาค 3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Shingeki no Kyojin Season 3 ปัญหาการขาดแคลนอาหารใน
6.15K
Hugtto Precure ตอนที่ 1-35 ซับไทย
Hugtto Precure ตอนที่ 1-35 ซับไทย
ภาคใหม่ของพริตตี้เคียว ประจำปี 2018 โดยภาคนี้เป็นเ
5.73K
Aikatsu Friends! ตอนที่ 1-28 ซับไทย
Aikatsu Friends! ตอนที่ 1-28 ซับไทย
อนิเมะเรื่องใหม่นี้จะเดินเรื่องในธีม “Aikats
3.97K
Shoukoku no Altair ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 1-18 ซับไทย
Shoukoku no Altair ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 1-18 ซับไทย
ความบาดหมางที่มีมาเนิ่นนานระหว่างนครรัฐเตอร์กีเย่แ
3.74K
Sword Art Online: Alicization ตอนที่ 1-3 ซับไทย
Sword Art Online: Alicization ตอนที่ 1-3 ซับไทย
หลังจากที่ถูกลอบทำร้ายจนหมดสติไป คิริโตะได้ตื่นขึ้
2.96K
Banana Fish ตอนที่ 1-14 ซับไทย
Banana Fish ตอนที่ 1-14 ซับไทย
เหตุการณ์ในปี 1985 แอช ลินซ์ หัวหน้าแก๊งหนุ่มในย่า
2.03K
Tensei shitara Slime Datta Ken ตอนที่ 1-3 ซับไทย
Tensei shitara Slime Datta Ken ตอนที่ 1-3 ซับไทย
เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว - มิคามิ ซาโตรุ
1.59K