Freeani.me | ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ออนไลน์ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive imageResponsive image

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย 10.46K

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย

Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49 + OVA พากย์ไทย

เรื่องย่อ : เรื่องราว ก็เกิดขึ้นในยาน CITY 7 ยานอวกาศกึ่งเมืองขนาดยักษ์ ซึ่งในยานนี้มี “กัปตันแมกซ์” เป็นผู้สั่งการ ระหว่างการเดินทางก็พบกับเหตุการสู้รบกับ “วารอตตา” สิ่งมีชีวิตลึกลับนอกโลก แต่ในสถาณการ์ณที่ตึงเครียดนั้น กลับมีสมาชิกวงดนตรีที่ชื่อว่า “ไฟร์บอมเบอร์” ที่เชื่อว่า “สงครามคือสิ่งที่บั่นทอนความสุขของทุกชีวิตในอวกาศ” พวกเขา ออกมาสร้างเสียงเพลงในสนามรบตามความเชื่อของตนเอง


MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 1 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 1 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 2 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 2 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 3 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 3 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 4 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 4 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 5 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 5 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 6 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 6 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 7 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 7 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 8 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 8 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 9 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 9 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 พากย์ไทย


MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 1 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 1 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 2 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 2 พากย์ไทย

MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 3 พากย์ไทย / MACROSS 7 มาครอส เซเว่น OVA ตอนที่ 3 พากย์ไทย


Episode ?

tag

ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออนไลน์ ดูอนิเมะ Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ดูอนิเมะฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พากย์ไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day
One Piece วันพีซ ตอนที่ 1-841 ล่าสุด พากย์ไทย ซับไทย HD
One Piece วันพีซ ตอนที่ 1-841 ล่าสุด พากย์ไทย ซับไทย HD
ในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค
1071.55K
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-37 ซับไทย
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-37 ซับไทย
ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แ
13.59K
High School DxD Hero ภาค 4 ตอนที่ 0-10 ซับไทย
High School DxD Hero ภาค 4 ตอนที่ 0-10 ซับไทย
ภาค 4 ของ High School DxD เนื้อหาตามไลท์โนเวลเล่ม
10.16K
Kamisama Hajimemashita จิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็น ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Kamisama Hajimemashita จิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็น ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
โมโมโซโนะ นานามิ เด็กสาวที่ต้องกลายเป็นคนไร้ที่พัก
9.93K
Kamisama Hajimemashita จิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็น ภาค 1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
Kamisama Hajimemashita จิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็น ภาค 1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
เรื่องราวของโมโมโซโนะ นานามิ หญิงสาวนักเรียน ม. ปล
9.5K
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu 7 บาป ซีซั่น 2 ตอนที่ 0-22 ซับไทย
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu 7 บาป ซีซั่น 2 ตอนที่ 0-22 ซับไทย
อนิเมชั่นทีวีซีรีส์ภาคใหม่ในซีซันที่สองของศึกตำนาน
6.89K
Darling in the FranXX ตอนที่ 1-21 ซับไทย
Darling in the FranXX ตอนที่ 1-21 ซับไทย
ในอนาคตที่ห่างไกล กลุ่มเด็กที่รับภารกิจต่อสู้กับพว
6.59K
Grancrest Senki บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 1-23 ซับไทย
Grancrest Senki บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 1-23 ซับไทย
ณ ทวีปซึ่งถูกครอบงำด้วยเคออส เหล่าผู้คนต่างหวาดกลั
5.42K
Tokyo Ghoul:re ผีปอบโตเกียว ภาค3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Tokyo Ghoul:re ผีปอบโตเกียว ภาค3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเท
5.01K
Yowamushi Pedal: Glory Line โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 1-24 ซับไทย
Yowamushi Pedal: Glory Line โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 1-24 ซับไทย
ต่อเนื่องจากการแข่งวันแรกของอินเตอร์ไฮในอนิเมะซีซั
3.85K