ดูอนิเมะ ออนไลน์ Freeani.me | ฟรีอนิเมะ ซับไทย พากย์ไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 1-105 ซับไทย 72.53K

Black Clover (TV) ตอนที่ 1-105 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 1-105 ซับไทย

ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักลโครเวอร์ขึ้นมา ซึ่งจอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน


Black Clover (TV) ตอนที่ 1 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 1 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 2 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 2 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 3 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 3 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 4 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 4 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 5 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 5 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 6 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 6 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 7 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 7 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 8 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 8 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 9 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 9 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 10 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 10 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 11 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 11 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 12 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 12 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 13 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 13 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 14 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 14 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 15 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 15 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 16 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 16 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 17 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 17 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 18 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 18 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 19 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 19 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 20 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 20 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 21 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 21 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 22 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 22 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 23 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 23 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 24 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 24 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 25 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 25 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 26 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 26 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 27 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 27 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 28 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 28 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 29 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 29 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 30 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 30 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 31 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 31 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 32 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 32 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 33 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 33 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 34 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 34 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 35 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 35 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 36 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 36 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 37 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 37 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 38 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 38 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 39 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 39 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 40 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 40 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 41 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 41 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 42 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 42 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 43 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 43 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 44 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 44 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 45 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 45 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 46 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 46 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 47 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 47 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 48 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 48 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 49 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 49 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 50 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 50 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 51 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 51 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 52 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 52 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 53 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 53 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 54 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 54 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 55 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 55 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 56 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 56 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 57 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 57 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 58 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 58 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 59 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 59 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 60 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 60 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 61 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 61 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 62 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 62 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 63 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 63 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 64 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 64 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 65 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 65 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 66 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 66 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 67 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 67 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 68 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 68 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 69 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 69 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 70 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 70 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 71 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 71 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 72 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 72 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 73 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 73 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 74 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 74 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 75 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 75 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 76 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 76 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 77 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 77 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 78 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 78 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 79 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 79 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 80 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 80 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 81 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 81 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 82 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 82 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 83 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 83 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 84 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 84 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 85 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 85 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 86 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 86 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 87 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 87 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 88 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 88 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 89 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 89 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 90 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 90 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 91 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 91 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 92 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 92 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 93 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 93 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 94 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 94 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 95 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 95 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 96 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 96 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 97 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 97 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 98 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 98 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 99 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 99 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 100 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 100 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 101 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 101 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 102 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 102 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 103 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 103 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 104 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 104 ซับไทย

Black Clover (TV) ตอนที่ 105 ซับไทย / Black Clover (TV) ตอนที่ 105 ซับไทย


Episode ?

tag

Black Clover Black Clover ตอนที่ 1 Black Clover ตอนล่าสุด ซับไทย ซับไทย ยังไม่จบ (กำลังฉาย) ยังไม่จบ (มายังไม่ครบ)

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day