Freeani.me | ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ออนไลน์ ซับไทย พากย์ไทย

Responsive imageResponsive image

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 1-49 ซับไทย 3.57K

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 1-49 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 1-49 ซับไทย

อุซามิ อิจิกะ สาวที่มีความมั่นใจและฝันอยากเปิดร้านขนมในอนาคต แต่ก็ทำไม่ค่อยสมบูรณ์สักอย่าง เธอได้พบแฟรี่ ที่ชื่อ เปโกะริน แฟรี่ฝ่ายดีผู้ที่สัมผัสได้ถึง คิระคิระรุ ที่สถิตย์อยู่ในขนมที่ซึ่งพวก กัมมี่ แฟรี่ที่ชั่วร้ายหมายจะขโมยไปจนทำให้ของหวานกลายเป็นสีดำไร้ชีวิตชีวา เพื่อปกป้องของหวาน อิจิกะ ได้พลังพิเศษจากนักทำขนมในตำนานกลายเป็นพรีเคียวผู้ปกป้อง คิระคิระรุ เธอและเพื่อนได้มาทำงานในร้านขนม Kira Kira Patisserie ที่เคลื่อนย้ายสถานที่ได้และต้องสู้กับพวกศัตรู

ผลงานซับไทยโดย : cure5-fs


Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 1 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 1 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 2 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 2 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 3 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 3 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 4 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 4 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 5 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 5 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 6 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 6 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 7 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 7 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 8 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 8 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 9 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 9 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 10 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 10 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 11 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 11 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 12 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 12 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 13 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 13 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 14 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 14 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 15 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 15 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 16 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 16 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 17 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 17 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 18 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 18 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 19 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 19 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 20 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 20 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 21 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 21 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 22 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 22 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 23 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 23 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 24 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 24 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 25 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 25 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 26 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 26 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 27 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 27 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 28 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 28 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 29 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 29 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 30 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 30 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 31 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 31 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 32 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 32 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 33 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 33 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 34 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 34 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 35 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 35 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 36 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 36 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 37 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 37 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 38 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 38 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 39 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 39 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 40 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 40 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 41 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 41 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 42 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 42 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 43 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 43 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 44 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 44 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 45 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 45 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 46 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 46 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 47 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 47 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 48 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 48 ซับไทย

Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 49 ซับไทย / Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 49 ซับไทย


Episode ?

tag

อนิเมะ ฟรีอนิเมะ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูน ดูออนไลน์ Kirakira Precure A La Mode คิระคิระ พรีเคียว อะลาโมด ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 การ์ตูนมาใหม่ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยมาใหม่ ซับไทย จบแล้ว

FanPage

ADS

Popular Top 7 Day
One Piece วันพีซ ตอนที่ 1-837 ล่าสุด พากย์ไทย ซับไทย HD
One Piece วันพีซ ตอนที่ 1-837 ล่าสุด พากย์ไทย ซับไทย HD
ในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค
1101.22K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-59 ซับไทย
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-59 ซับไทย
เนื้อเรื่องย่อของ Boruto: Naruto Next Generations
60.08K
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-33 ซับไทย
Black Clover (TV) ตอนที่ 1-33 ซับไทย
ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แ
14.85K
High School DxD Hero ภาค 4 ตอนที่ 0-6 ซับไทย
High School DxD Hero ภาค 4 ตอนที่ 0-6 ซับไทย
ภาค 4 ของ High School DxD เนื้อหาตามไลท์โนเวลเล่ม
13.39K
White Album ไวท์อัลบั้ม ภาค 1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
White Album ไวท์อัลบั้ม ภาค 1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
เรื่องราวของนักเรียนชั้นปี 3 สามคน คิติฮาระ ฮารุกิ
12.47K
Card Captor Sakura: Clear Card-hen มือปราบไพ่ทาโรต์ ภาค3 ตอนที่ 1-19 ซับไทย
Card Captor Sakura: Clear Card-hen มือปราบไพ่ทาโรต์ ภาค3 ตอนที่ 1-19 ซับไทย
ช่วงมัธยมต้น ซากุระได้ฝันประหลาดที่พบคนในชุดคลุม แ
10.24K
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu 7 บาป ซีซั่น 2 ตอนที่ 0-18 ซับไทย
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu 7 บาป ซีซั่น 2 ตอนที่ 0-18 ซับไทย
อนิเมชั่นทีวีซีรีส์ภาคใหม่ในซีซันที่สองของศึกตำนาน
8.24K
Darling in the FranXX ตอนที่ 1-18 ซับไทย
Darling in the FranXX ตอนที่ 1-18 ซับไทย
ในอนาคตที่ห่างไกล กลุ่มเด็กที่รับภารกิจต่อสู้กับพว
7.45K
Tokyo Ghoul:re ผีปอบโตเกียว ภาค3 ตอนที่ 1-8 ซับไทย
Tokyo Ghoul:re ผีปอบโตเกียว ภาค3 ตอนที่ 1-8 ซับไทย
สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเท
6.63K
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1-12 + OVA ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1-12 + OVA ซับไทย
กล่าวถึง เมือง Jerusalem’s Lot ที่ซึ่งเคยเป็
6.46K